Kantoor Demuzere BV

Vrije tijd

De bijstandsverzekering is een verzekering voor u, uw familie en uw voertuig. Het doel van een bijstandsverzekering is de klant bijstaan bij pech, een ongeval of ziekte tijdens een verplaatsing. Een bijstandsverzekering kan volledig aan uw gezinssituatie aangepast worden. Als verzekerde kan gekozen worden voor …

Vaak wordt een waarborg rechtsbijstand samen in een polis BA privé-leven, BA auto of in de brandverzekering aangeboden. Wij verkiezen echter een volledig aparte polis. Bij een geschil zullen de juristen in dienst van de verzekeringsmaatschappij uw zaak onderzoeken en u een gepast advies verstrekken.

Een polis ‘Pechverhelping’ verleend bijstand aan uw voertuig op de weg, zowel in het binnenland als op reis in het buitenland. Zelfs bijstand bij lekke band of het tanken van de verkeerde brandstof! Er zijn diverse formules mogelijk. In sommige gevallen geldt de dekking maar …

De individuele ongevallenverzekering beschermt u tegen financiële verliezen ten gevolge van een ongeval dat zich voordoet tijdens uw privé-leven, dit wil zeggen tijdens de rust, vrije tijd, weekends of tijdens de vakantie. Deze polis is eigenlijk de omnium van uw lichaam en wordt helaas te …