Kantoor Demuzere BV

Gezin

De familiale verzekering vergoedt de schade die door een verzekerde tijdens zijn privé-leven aan “een derde” veroorzaakt wordt, op voorwaarde dat zijn aansprakelijkheid betrokken is. Zoals elke aansprakelijkheidsverzekering beoogt de familiale verzekering het patrimonium van de verzekerde te beschermen tegen de financiële gevolgen (die soms …

Wat is een uitvaartverzekering? Vanaf uw geboorte zorgt uw makelaar voor bescherming. Met een uitvaartverzekering trekt u die door tot aan het einde van uw leven. Een uitvaartverzekering dekt de kosten van een begrafenis of crematie, wat uw familie financiële zorgen bespaart. Het Uitvaartzorgplan van …

Een ongevallenverzekering kan familiaal tegen gunstige voorwaarden onderschreven worden. Gezinnen met jonge kinderen raden wij ten zeerste aan dit contract te onderschrijven : een ongeval is immers snel gebeurd, zeker bij kleine kinderen. Denk maar aan de eerste stapjes bij het leren lopen, het leren …

De verzekering Gewaarborgd Inkomen is één van de minder bekende waarborgen voor particulieren. En toch raakt ze een vitaal aspect van ons leven; namelijk onze financiële draagkracht. Deze verzekering heeft tot doel het verlies aan beroepsinkomsten op te vangen bij een ongeval of een ziekte …

Voor uw gezondheid en die van uw gezin bestaat een afzonderlijke verzekering: de hospitalisatieverzekering. U moet niet zwaar of langdurig ziek te zijn om hoge ziekenhuisfacturen in uw bus te ontvangen. De keuze van ziekenhuis, arts, al dan niet éénpersoonskamer zijn factoren die het bedrag …