Kantoor Demuzere BV

Bedrijf

Een verzekering ‘machinebreuk’ vergoedt de materiële beschadiging van verzekerde machines en installaties die veroorzaakt is/ zijn door een aantal opgesomde gevaren. Deze gevaren worden ingedeeld in vier hoofdcategorieën: verkeerde manipulatie eigen gebrek van de machine inwerking van de omgeving natuurkrachten Behalve de dekking van het …

Een ‘alle bouwplaatsrisicoverzekering’ of ABR – polis dekt bij bouwrisico’s de schade aan het werk; zoals een slecht gestutte muur die omvalt of schade aan de buurwoning, ongeacht of de bouwheer, architect of aannemer in de fout is gegaan. De polis kan eveneens worden uitgebreid …

Deze polis dekt de schade die u en eventuele andere zaakvoerders, vennoten, werknemers veroorzaken tijdens de uitoefening van de dagdagelijkse activiteiten. Waar de polis BA Gezin opkomt voor uw familie, is dit voor de de BA Uitbating het geval voor uw zaak en haar werknemers.