Kantoor Demuzere BV

Beleggingsadvies

Beleggingsadvies/ voorstel op maat

Sparen of beleggen met gegarandeerd kapitaal en/of opbrengst (Tak-21) versus sparen of beleggen verbonden aan beleggingsfondsen (Tak-23).

Ons kantoor heeft tal van nieuwe beleggingsproducten in huis. Naast spaarrekeningen, termijnrekeningen, kasbons en fondsen, bieden wij tevens beleggingsproducten van Econopolis, Amundi, CPR, First Eagle, Carmignac, Ethenea, Rothschild, Triodos enz. aan.

Ons aanbod bevat ook diverse obligatiefondsen in allerlei verschillende munten.

Wij kunnen u alle soorten beleggingsverzekeringen aanbieden. Alles wordt op professionele basis opgevolgd en u ontvangt regelmatig een actualisering van de prestaties van de door u op ingetekende fondsen.

Op regelmatige tijdstippen contacteren wij onze klanten voor een grondige evaluatie en bespreking…
Deze totaalaanpak inclusief regelmatige info – avonden gaat dan ook een stuk verder dan de dienstverlening bij vele andere banken.

Tak 21

De tak 21-verzekering (ook wel spaarverzekering genoemd) is een spaarproduct op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract. Het geld dat u spaart met een tak 21-verzekering, krijgt dan ook de naam “premie”, zoals bij andere verzekeringscontracten.

Het belangrijkste kenmerk van een tak 21-verzekering is dat ze u grote zekerheid biedt over uw spaargeld en over wat het u zal opleveren.

Wat krijgt u van de verzekeraar op het moment van de terugbetaling?

In de eerste plaats de premies die u hebt betaald, verminderd met de kosten.

Daarnaast natuurlijk ook de verworven intresten. Deze intresten worden door de verzekeraar gewaarborgd en worden omschreven als gewaarborgd rendement. In de meeste gevallen worden de intresten niet jaarlijks uitbetaald maar gekapitaliseerd: zij worden bij het oorspronkelijk belegde kapitaal gevoegd zodat zij het jaar nadien zelf ook intresten opbrengen. Wanneer u het kapitaal opneemt, krijgt u het kapitaal en alle intresten samen.

Als derde kunt u eventueel aanspraak maken op de winstdeelname die de verzekeraar bereid is te betalen. Die is dus niet vooraf vastgelegd of gegarandeerd, maar zal afhangen van hoeveel winst uw verzekeraar maakt. Eens de winstdeelname is toegekend, kan de verzekeraar ze niet terugnemen.

Als u een tak 21-contract afsluit, hebt u heel wat keuzemogelijkheden:

  • u betaalt ofwel één premie bij het afsluiten van het contract, ofwel verschillende premies, bv. jaarlijks, in de loop van het contract;
  • Het contract kan een eindvervaldag en dus een vaste looptijd hebben, bv. 10 jaar, maar het kan ook van onbepaalde duur zijn;
  • Wil u uw erfgenamen een bijzondere financiële steun geven wanneer u zou sterven in de loop van het contract, dan kan u een overlijdensdekking  voorzien;
  • Als u uw contract gebruikt om voor een aanvullend pensioen te zorgen, of om op lange termijn te sparen, dan kan u een belastingvoordeel krijgen.

Wij geven u graag meer uitleg over de verschillende keuzemogelijkheden.

Tak 23

In feite is een tak 23-product een levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen, waarbij het rendement afhankelijk is van de prestaties van die fondsen.

Door het koppelen aan een verzekering kunt u een aantal fiscale voordelen meepikken.

U kiest voor een tak 23 in plaats van een tak 21-levensverzekering?
Dan kiest u voor een belegging  die u misschien meer opbrengt.

Let op, hogere opbrengsten betekent meer risico.

Belegt u in een tak 23 gekoppeld aan een aandelenfonds, dan is uw mogelijke opbrengst hoog. Maar in ruil moet u ook bereid zijn eventuele verliezen te dragen bij een koersdaling van de aandelen waarin belegd werd door het intern fonds.

De risico’s van de interne fondsen hangen samen met de risico’s van de producten waarin het fonds belegt.

Zo is beleggen in aandelen van opstartende technologiebedrijven riskanter dan beleggen in Duitse of Belgische overheidsobligaties.

Fondsen worden ingedeeld in risicoklassen. Die gaan van 0 tot 6. De risicoklasse 0 geldt voor interne fondsen met zeer weinig risico (maar allicht ook een lagere opbrengst).

Een intern fonds met veel risico (en een mogelijk veel hogere opbrengst) behoort dan tot risicoklasse 6.

Alle interne fondsen gekoppeld aan tak 23-levensverzekeringen moeten de risicoklasse op dezelfde wijze berekenen en ze geregeld aanpassen indien nodig.

tak 23-levensverzekeringen met kapitaalbescherming. Vraag ons om meer vrijblijvende informatie.  
Contacteer ons nu!